Buurtverbinders

Tuin van de vergeten groenten

In deze tuin wordt gewerkt  door een groep enthousiaste mensen waarbij er volop ruimte is voor deelnemers  met dementie en mensen met een niet aangeboren hersenletsel.  Samen gaan ze regelmatig aan de slag met het verbouwen van groenten, kruiden, fruit en bloemen. De opbrengsten van de tuin worden verwerkt tot gerechten voor de gebruikers zelf.  Hun eigen verse jam, soep, ingemaakte groenten, of de oogst wordt bereid in ons cafe voor andere sociale doelen. Op die manier dragen ze bij aan hun eigen gezonde levensstijl en natuurlijk de voldoening van eten uit “eigen” tuin. Wat ze niet zelf gebruiken verkopen we bij de Buurvrouw in onze speciale “Lekkers van de buren van de Buurvrouw kast”, waarbij de opbrengst weer wordt gebruikt voor het verder ontwikkelen van de tuin.

Het tuinieren is slechts één activiteit. Voorafgaand, tijdens en na afloop van het werken in de tuin gebruiken de deelnemers het café bij de Buurvrouw als ontmoetingsplaats. Is er koffie, thee met lekkers en ruimte om oude herinneringen levend te houden, en nieuwe te creëren. Deze plek, die openbaar is, wordt ook gebruikt door mensen uit de wijk als ontbijt, koffie, lunch, ontmoeting of werkplek. Een bewuste keuze om juist daar elkaar te ontmoeten en zo in contact te komen, en te blijven, met de buren. Ook vanuit ons uitgangspunt dat iedereen mee moet kunnen doen maken we op deze manier zichtbaar. En als het weer een keer niet meezit is er binnen nog ruimte voor kleine kweekkassen of kan de oogst gezamenlijk verwerkt worden tot lekkere producten voor thuis of voor in de verkoop. De realisatie van de tuin is één doel. Het andere doel is om met elkaar een blauwdruk te maken van het project. In een periode van twee jaar werken we samen aan de “perfecte” tuin. Zowel inhoudelijk als het gaat om wat groeit, bloeit en bijdraagt aan waardevolle oogst, maar vooral ook hoe de deelnemers het ervaren. Wat moeten we doen om het nog leuker, beter of handiger te maken. Op welke wijze voelen ze zich gewaardeerd en gezien. Samen leren we, ontdekken we, en leveren na 24 maanden een projectplan op, wat voor iedereen die zijn of haar wijk wil verrijken, beschikbaar is. 

Waarom juist deze doelgroep?

We zien als centrum in de wijk dat men name senioren vereenzamen, een ongezonde levenshouding aannemen, en passies uit het verleden snel naast zich neerleggen. Gevolg is dat hun gezondheid sneller achteruitgaat en ze eerder dan noodzakelijk aanspraak moeten maken op (extra) zorg. Een zorg die al overbelast is en de komende jaren nog verder onder druk komt te staan door grote personeelstekorten en hogere levensverwachtingen. Onderzoek heeft uitgewezen dat voldoende beweging en actief gebruik de zelfredzaamheid kunnen verlengen. Iets waar we graag aan bij willen dragen door samen weer een sociaal netwerk op te zetten. Ruimte te bieden voor sociale contacten, breder dan alleen met andere senioren, en fysieke inspanning bieden door te werken in de tuin.