Ons verhaal

Als kleine stichting zonder winstoogmerk proberen we de wijk Schiebroek-Hillegersberg een fijne waardevolle plek te maken. De opbrengsten van een lunch, een vergadering of leuke teambijeenkomst met catering gebruiken we om sociale en culturele projecten te ontwikkelen of te ondersteunen. Zo houden we de ruimtes betaalbaar voor dansgroepen, het koor, de schilderclub en ander waardevol aanbod voor de bewoners. Maar ook initiatieven zoals diners voor fitte alleenstaande senioren, die zo gezond kunnen eten en weer sociale contacten op kunnen doen, initiëren we samen met vrijwilligers uit de wijk.

De programmering van het theater gebeurt voor de volle 100% door de bewoners zelf die niet alleen de artiesten boeken, maar ook de voorstelling organiseren op de dag zelf. Zo houden we de entreeprijzen betaalbaar, is het aanbod passend bij de wijk en geven we iedereen de kans cultuur dicht bij huis te beleven.

De Buurvrouw granola
De Buurvrouw granola

We hebben een bijzondere band met de speciaal onderwijsinstellingen in de wijk. Leerlingen lopen bij ons stage, helpen met het bakken in onze gezamenlijk opgezette bakkerij of maken gebruik van het theater. Ook bieden we mensen uit de wijk met een uitkering de kans om in een leerpraktijk omgeving te werken aan zelfvertrouwen en belastbaarheid op weg naar een baan. Binnen vier tot zes maanden doorlopen ze een traject waarna we samen met een jobcoach van de gemeente gaan zoeken naar een vervolgtraject of betaald werk. Deelnemers aan dit traject zijn ook onze buren en bouwen op deze wijze niet alleen aan vaardigheden maar ook aan een nieuw sociaal netwerk.

Je kunt de Buurvrouw zien het als een kleine micro-economie waar we met elkaar, voor elkaar zorgen. Waar de wereld steeds meer lijkt te gaan over het individu, doen wij het lekker op onze eigen manier, samen met de buurt. Zo is bijna 65% van wat we serveren lokaal geproduceerd door veelal kleine “jonge” ondernemers uit de wijk. En wat niet lokaal geproduceerd kan worden kopen we in bij lokale ondernemers. Onze bakfiets zie je regelmatig met inkopen door de wijk rijden waarmee we onze CO2 uitstoot minimaliseren en lokale ondernemers ondersteunen.

Wij zien de Buurvrouw dan ook niet zozeer als een gebouw, maar als een plek waar van alles kan ontstaan wat bijdraagt aan een leefbare, leuke en veilige wijk. En daar kan iedereen in bijdragen, op zijn eigen manier. Huur een ruimte, kom lunchen, geniet van een avondje uit. Kom helpen, stagelopen, leren, bedenk een eigen initiatief of sluit je aan bij een bestaand plan. Met zijn allen zijn we de Buurvrouw.

Meedoen bij de Buurvrouw?

De Buurvrouw wil graag een plek zijn in de wijk, voor de wijk en door de wijk. We kunnen het alleen doen samen met de bewoners uit Hillegersberg-Schiebroek. Wil je een bijdrage leveren als vrijwilliger? Ben je op zoek naar een plek voor stage of werkleerplek? Heb je een leuk idee wat van waarde is voor de wijk? Wil je misschien als partner meedoen of wil je ons op een andere manier ondersteunen? Dan willen we graag kennis met je maken?

Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via info@buurvrouwrotterdam.nl.